16 stycznia 2018

INSPEKCJA KAMERĄ PRZEMYSŁOWĄ

W sytuacji, kiedy ocena wzrokowa stanu kanału zsypowego jest niemożliwa, stosujemy specjalistyczną kamerę opuszczaną do zsypu. Pozwala to jednoznacznie określić stopień zniszczeń i sposób naprawy. Wyniki oględzin przedstawiamy w formie graficznej i cyfrowej.