16 stycznia 2018

LIKWIDACJA ZSYPÓW NA ODPADY

azbest Usuwanie wyrobów zawierających azbest i zamykanie zsypów na odpady.

Wykonujemy projekty:

  • usuwanie zsypów cementowo-azbestowych
  • wypełniania z zazbrojeniem otworów powstałych po demontażu rur zsypowych.

W zależności od potrzeb inwestora zamknięcia zsypów wykonujemy w następujących zakresach:

Podstawowy:
– dokładne kompleksowe mycie z dezynfekcją zsypu
– udrożnienie rury wentylacji zsypowej
– uszczelnienie powierzchni między obudowami a wywrotkami
– unieruchomienie wywrotek
– zamocowanie dekla zamykającego rurę od strony komory dolnej (tą czynność należy wyeliminować, jeżeli rura zsypowa ma pełnić rolę rury wentylacyjnej komory dolnej kontenerowej)
– ewentualny montaż dekla stalowego i uszczelnienie rury w czyszczaku

Kompleksowa likwidacja zsypów na śmieci i odpady:

– demontaż rury zsypowej (szczególnie cementowo-azbestowej)
– ewentualne wyburzenie ścianek działowych
– zalanie otworów w stropach z zatarciem korundem
– szparowanie, tynkowanie i malowanie pomieszczeń zsypowych

Zakres pośredni:

– mycie rury zsypowej, komory dolnej i wentylacji rury
– demontaż obudów z wywrotkami
– oczyszczenie, dezynsekcja i dezynfekcja przestrzeni za ścianką działową i rurą zsypową
– zamurowanie, tynkowanie i malowanie otworów powstałych po demontażu obudów

Demontaż rur zsypowych (także cementowo-azbestowych).

Doradzamy i pomagamy na etapie przygotowania likwidacji zsypu w Państwa budynkach .Przygotowujemy dokumentację do WFOŚiGW i BOŚ w celu otrzymania dotacji przez Państwa na demontaż i utylizację azbestu.