23 stycznia 2018

REMONTY ZSYPÓW NA ŚMIECI I ODPADY

Typowy zakres prac remontowych (w ograniczonym zakresie, bez wymiany rur kanału zsypowego) przedstawia się następująco:

– mycie, czyszczenie wszystkich elementów zsypu (łącznie z komorą dolną kontenerową),
– naprawa ubytków rur kanału zsypowego przy pomocy siatki Leduchowskiego, zapraw renowacyjnych Atlasa i Deitermana oraz opasek z blachy stalowej,
– wyrównanie krawędzi otworów wrzutowych, ewentualnie ich powiększenie lub przesunięcie
– naprawa nieszczelności występujących w połączeniach pomiędzy poszczególnymi odcinkami rur kanałów zsypowych oraz w połączeniach pomiędzy obudowami wywrotek, a rurami kanału zsypowego.
– wykonanie prawidłowych lub naprawa istniejących blach spadowych obudów
– naprawy ślusarsko-spawalnicze obudów wywrotek i wywrotek (w tym możliwość wykonania całkowicie nowych elementów), naprawa uszkodzonych mocowań i uchwytów wywrotek (możliwość wykonania nowych ujednoliconych osi obrotu),
– zainstalowanie ograniczników otwarcia wywrotki, co skutecznie zabezpiecza zsyp przed wrzucaniem do niego zbyt dużych przedmiotów,
– malowanie farbami miniowymi powierzchni wewnętrznych obudów i wywrotek,
– malowanie farbami olejnymi nawierzchniowymi obudów, wywrotek i pola roboczego,
– wklejanie uszczelek do wywrotek w celu zmniejszenia możliwości wydostawania się kurzu na zewnątrz zsypu,
– dezynfekcja wszystkich elementów zsypu,
– nawanianie zsypu substancjami zapachowymi lub wyłożenie preparatów antyodorowych,
– naprawa lub montaż gardzieli wylotowych w komorach dolnych zsypowych,

W wyniku prac remontowych wykonanych przez nas, zsyp uzyskuje znakomite własności użytkowe, natomiast zdobyta przez nasze firmy wieloletnia praktyka pozwala nam udzielić na wykonane prace remontowe 36 lub 60 miesięcznej gwarancji.

Wszystkie proponowane przez nas prace wykonujemy zgodnie z PN 91/B-94340 dotyczącą konstrukcji zsypów.