16 stycznia 2018

CZYSZCZENIE MYCIE ZSYPÓW NA ŚMIECI I ODPADY

budowa rem zsypów na odpadyCzyszczenie hydrodynamiczne z dezynfekcją zsypów na odpady.

Czyszczenie, mycie dezynfekcję zsypów na śmieci i odpady oraz prace czyszcząco-myjąco-dezynfekujące wykonujemy w celu usunięcia warstwy zanieczyszczeń, zarówno z rur kanału zsypowego jak i obudów z wywrotkami. Do czyszczenia rury kanału zsypowego wykorzystujemy wysokociśnieniową maszynę myjącą wyposażoną w specjalną głowicę obrotową o wymiarach dostosowanych do średnicy przewodu zsypowego. Wprowadzenie głowicy czyszczącej może odbywać się w zależności od potrzeb, zarówno od dołu jak i od góry przewodu zsypowego.

Woda ze środkiem myjąco-dezynfekującym jest czynnikiem, który dociera do wszystkich punktów zsypu, wypłukując nagromadzone warstwy śmieci. Dotychczasowe metody suchego czyszczenia przy pomocy szczot rotacyjnych nie dawały takich możliwości.
Mycia obudów wywrotek i wywrotek dokonujemy również pod wysokim ciśnieniem. Jeżeli tylko pozwalają na to warunki techniczne to wywrotki są myte osobno, po uprzednim zdemontowaniu ich od obudowy. Istnieje wówczas możliwość bardzo dokładnego ich wyczyszczenia.

W celu zapobieżenia ewentualnym większym wyciekom wody podczas mycia wykonujemy wstępnie uszczelnienia rury zsypowej, które są demontowane po zakończeniu mycia. Ta technologia czyszczenia zsypu powoduje konieczność zastosowania odpowiednich preparatów chemicznych i odtłuszczających, usuwających nieprzyjemny zapach, hamujących procesy gnilne i dezynfekujących, co umożliwia doprowadzenie wszystkich elementów zsypu do właściwej czystości. Wszystkie stosowane przez nas preparaty posiadają odpowiednie Atesty Państwowego Zakładu Higieny. Wypróbowany przez nas płyn „Luktrens” jest środkiem specjalistycznym przeznaczonym głównie do powierzchni mających styczność ze śmieciami. Oprócz wspomagania mycia i dezynfekcji płyn ten neutralizuje gazy, które zwykle powstają w procesach gnilnych. Wysychając zamyka mikropory w materiale, z którego zbudowany jest zsyp a więc zmniejsza ilość źródeł rozwoju mikroorganizmów. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo wycieku wody proponujemy czyszczenie rury metodą nakładania emulsji aktywnej, która następnie jest spłukiwana strumieniem wody bez udziału sprzętu wysokociśnieniowego.

W ramach prac czyszcząco-myjących wykonujemy:

– mycie z dezynfekcją rury zsypowej ,obudów i wywrotek
– mycie komory dolnej zsypowej
– czyszczenie rury wentylacyjnej kanału zsypowego
– montaż uszczelek między obudową a wywrotką
– malowanie wywrotek i obudów od wewnątrz farbą miniową
– trwałe nawanianie umytego zsypu koncentratami zapachowymi
– udrożnienie kanalizacji komory kontenerowej

Jeżeli w komorze brakuje studzienki odpływowej lub nie jest możliwe jej udrożnienie stosujemy odprowadzanie użytej do mycia wody do kanalizacji zewnętrznej (po jej uprzednim przefiltrowaniu).

O wysokiej jakości naszych usług przekonało się już wiele administracji i lokatorów na terenie Łodzi, Warszawy, Krakowa i Olsztyna, o czym świadczą załączone referencje. Niektórzy z nich są naszymi stałymi klientami korzystając z usługi mycia i dezynfekcji jedno- lub dwukrotnie w ciągu roku. Dzięki naszym działaniom poprawiła się kultura korzystania ze zsypu przez lokatorów a co za tym idzie zmniejsza się zabrudzenie klatek schodowych.
Usuwając warstwę brudu z powierzchni zsypu likwidujemy „jadłodajnię” dla robactwa i gryzoni. Procentuje to wymiernymi efektami w postaci zmniejszenia nakładów na dezynsekcję i deratyzację.
Wykonany podczas mycia przegląd stanu technicznego rury zsypowej pozwala ujawnić jej ewentualny zły stan. W odróżnieniu od innych firm nie obiecujemy rewelacyjnych efektów naszych działań. Wieloletnia praktyka wykazała, że walka z brudem i uciążliwością zsypów na odpady nie powinna ograniczać się do jednokrotnej interwencji.

Działanie środków dezynfekujących lub odwaniających jest utrudnione w warunkach zsypu z powodu znacznego przepływu powietrza i ściernego działania spadających przez zsyp śmieci. Z tego też powodu zalecamy powtarzanie czynności mycia przynajmniej jeden raz w roku. Nadmieniamy, że w przypadku corocznego mycia obowiązują niższe ceny.