16 stycznia 2018

REMONTY BUDOWA ZSYPÓW NA ODPADY

budowa i remonty zsypów na odpadyRemonty budowa zsypów na odpady oferta ogólna

W ramach prac konserwacyjnych wykonujemy:

czyszczenie hydrodynamiczne zsypów na odpady

dezynfekcję zsypów

 

Prace czyszcząco-myjąco-dezynfekujące wykonujemy w celu usunięcia warstwy zanieczyszczeń, zarówno z rur kanału zsypowego jak i obudów z wywrotkami. Do czyszczenia rury kanału zsypowego wykorzystujemy wysokociśnieniową maszynę myjącą wyposażoną w specjalną głowicę obrotową o wymiarach dostosowanych do średnicy przewodu zsypowego. Wprowadzenie głowicy czyszczącej może odbywać się w zależności od potrzeb, zarówno od dołu jak i od góry przewodu zsypowego.

Woda ze środkiem myjąco dezynfekującym jest czynnikiem, który dociera do wszystkich punktów zsypu, wypłukując nagromadzone warstwy śmieci. Dotychczasowe metody suchego czyszczenia przy pomocy szczot rotacyjnych nie dawały takich możliwości.

Mycia obudów wywrotek i wywrotek dokonujemy również pod wysokim ciśnieniem. Jeżeli tylko pozwalają na to warunki techniczne to wywrotki są myte osobno, po uprzednim zdemontowaniu ich od obudowy. Istnieje wówczas możliwość bardzo dokładnego ich wyczyszczenia.

W celu zapobieżenia ewentualnym większym wyciekom wody podczas mycia wykonujemy wstępnie uszczelnienia rury zsypowej, które są demontowane po zakończeniu mycia. Ta technologia czyszczenia zsypu powoduje konieczność zastosowania odpowiednich preparatów chemicznych i odtłuszczających, usuwających nieprzyjemny zapach, hamujących procesy gnilne i dezynfekujących, co umożliwia doprowadzenie wszystkich elementów zsypu do właściwej czystości. Wszystkie stosowane przez nas preparaty posiadają odpowiednie Atesty Państwowego Zakładu Higieny. Wypróbowany przez nas płyn „Luktrens” jest środkiem specjalistycznym przeznaczonym głównie do powierzchni mających styczność ze śmieciami. Oprócz wspomagania mycia i dezynfekcji płyn ten neutralizuje gazy, które zwykle powstają w procesach gnilnych. Wysychając zamyka mikropory w materiale, z którego zbudowany jest zsyp a więc zmniejsza ilość źródeł rozwoju mikroorganizmów. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo wycieku wody proponujemy czyszczenie rury metodą nakładania emulsji aktywnej, która następnie jest spłukiwana strumieniem wody bez udziału sprzętu wysokociśnieniowego.

W ramach prac czyszcząco-myjących wykonujemy również:

 • mycie komory dolnej zsypowej
 • czyszczenie rury wentylacyjnej kanału zsypowego
 • montaż uszczelek między obudową a wywrotką
 • malowanie wywrotek i obudów od wewnątrz farbą miniową
 • trwałe nawanianie umytego zsypu koncentratami zapachowymi
 • udrożnienie kanalizacji komory kontenerowej.

Jeżeli w komorze brakuje studzienki odpływowej lub nie jest możliwe jej udrożnienie stosujemy

odprowadzanie użytej do mycia wody do kanalizacji zewnętrznej (po jej uprzednim przefiltrowaniu).

O wysokiej jakości naszych usług przekonało się już wiele administracji i lokatorów na terenie Łodzi, Warszawy, Krakowa i Olsztyna, o czym świadczą załączone referencje. Niektórzy z nich są naszymi stałymi klientami korzystając z usługi mycia i dezynfekcji jedno- lub dwukrotnie w ciągu roku. Dzięki naszym działaniom poprawiła się kultura korzystania ze zsypu przez lokatorów a co za tym idzie zmniejsza się zabrudzenie klatek schodowych.

Usuwając warstwę brudu z powierzchni zsypu likwidujemy „jadłodajnię” dla robactwa i gryzoni. Procentuje to wymiernymi efektami w postaci zmniejszenia nakładów na dezynsekcję i deratyzację.

Wykonany podczas mycia przegląd stanu technicznego rury zsypowej pozwala ujawnić jej ewentualny zły stan. W odróżnieniu od innych firm nie obiecujemy rewelacyjnych efektów naszych działań. Wieloletnia praktyka wykazała, że walka z brudem i uciążliwością zsypów na odpady nie powinna ograniczać się do jednokrotnej interwencji.

Działanie środków dezynfekujących lub odwaniających jest utrudnione w warunkach zsypu z powodu znacznego przepływu powietrza i ściernego działania spadających przez zsyp śmieci. Z tego też powodu zalecamy powtarzanie czynności mycia przynajmniej jeden raz w roku. Nadmieniamy, że w przypadku corocznego mycia obowiązują niższe ceny.

Remonty rury zsypowej i obudów z wywrotkami

Wszystkie prace remontowe poprzedzamy myciem wysokociśnieniowym zsypów w celu odtłuszczenia powierzchni dla zapewnienia właściwej przyczepności materiałom naprawczym.

Typowy zakres prac remontowych (w ograniczonym zakresie, bez wymiany rur kanału zsypowego) przedstawia się następująco:

 • Naprawa ubytków rur kanału zsypowego przy pomocy siatki Leduchowskiego, zapraw renowacyjnych Atlasa i Deitermana oraz opasek z blachy stalowej,
 • Mycie, czyszczenie wszystkich elementów zsypu (łącznie z komorą dolną kontenerową),
 • Wyrównanie krawędzi otworów wrzutowych, ewentualnie ich powiększenie lub przesunięcie,
 • Naprawa nieszczelności występujących w połączeniach pomiędzy poszczególnymi odcinkami rur kanałów zsypowych oraz w połączeniach pomiędzy obudowami wywrotek, a rurami kanału zsypowego
 • Wykonanie prawidłowych lub naprawa istniejących blach spadowych obudów,
 • Naprawy ślusarsko-spawalnicze obudów wywrotek i wywrotek (w tym możliwość wykonania całkowicie nowych elementów), naprawa uszkodzonych mocowań i uchwytów wywrotek (możliwość wykonania nowych ujednoliconych osi obrotu),
 • Zainstalowanie ograniczników otwarcia wywrotki, co skutecznie zabezpiecza zsyp
 • przed wrzucaniem do niego zbyt dużych przedmiotów,
 • Malowanie farbami miniowymi powierzchni wewnętrznych obudów i wywrotek,
 • Malowanie farbami olejnymi nawierzchniowymi obudów, wywrotek i pola roboczego,
 • Wklejanie uszczelek do wywrotek w celu zmniejszenia możliwości wydostawania
 • się kurzu na zewnątrz zsypu,
 • Dezynfekcja wszystkich elementów zsypu,
 • Nawanianie zsypu substancjami zapachowymi lub wyłożenie preparatów antyodorowych,
 • Naprawa lub montaż gardzieli wylotowych w komorach dolnych zsypowych,
 • W wyniku prac remontowych wykonanych przez nas, zsyp uzyskuje znakomite własności użytkowe, natomiast zdobyta przez nasze firmy wieloletnia praktyka pozwala nam udzielić na wykonane prace remontowe 36 miesięcznej gwarancji lub 60 miesięcznej

Wszystkie proponowane przez nas prace wykonujemy zgodnie z PN 91/B-94340 dotyczącą konstrukcji zsypów.

W ramach prac czyszcząco-myjących wykonujemy:

 • mycie z dezynfekcją rury zsypowej , obudów i wywrotek
 • mycie komory dolnej kontenerowej
 • czyszczenie rury wentylacyjnej kanału zsypowego
 • montaż uszczelek między obudową a wywrotką
 • malowanie wywrotek i obudów od wewnątrz farbą miniową
 • trwałe nawanianie umytego zsypu koncentratami zapachowymi
 • udrożnienie kanalizacji komory kontenerowej.

Zsypy o znacznym stopniu zniszczenia wymieniamy na nowe stalowe (stal kwasoodporna lub czarna) lub kamionkowe oraz zsypy do segregacji

WYMIANA ZSYPÓW NA ODPADY

1. W przypadku znacznych ubytków lub braku rury wykonujemy wymianę zsypu na nowy z następujących materiałów:

 • rury stalowe o średnicach Ø 400 – Ø 600 o grubości ścianki 6,3 mm lub 3mm
 • rury ze stali kwasoodpornej o grubości 2 – 3 mm
 • rury kamionkowej produkcji niemieckiej o średnicach Ø 400 – Ø 500
 • rury stalowe o średnicy pozwalającej maksymalnie wykorzystać przestrzeń pozostałą po demontażu starej rury
 • obudowy i wywrotki stalowe z blachy czarnej
 • obudowy i wywrotki z blachy kwasoodpornej

2. Projektowanie i budowa instalacji zsypowych w budynkach:

 • mieszkalnych
 • przemysłowych
 • szpitalnych
 • hotelowych